EĞİTİMLERİMİZEğitim Programlarımız, Kalite Standartlarımız ve Yönetimimiz içerisinde yer alan ISO Prosessleri ve Standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

MASTER SERVIS ailesinde yer alan tüm bireylerin hangi kademede olurlarsa olsunlar, branş ve görev biçimleri esas alınarak kişisel gelişim, mesleki gelişim ve teknik eğitim programlarına sürekli ve periyodik olarak tam ve eksiksiz katılmaları sağlanmakta olup, eğitim katılım ve performansları, yine her kademedeki çalışanlarımızın rutin olarak yapılan performans değerlendirmelerinde etkin rol oynamaktadır.

Doğrudan davranışsal farkındalığı ve farka dönüştüren eğitim programlarımızda;

  • Kişisel Kalite
  • Olumlu zihinsel tutum
  • Güvenlik, Temizlik ve yönetim anlayışı
  • Genel Güvenlik, teknik alt yapı, hijyen, dezenfeksiyon, renk kodları, kavramları
  • Temizlik maddeleri ve kimyasal eğitimler, kullanılan temizlik maddelerinin yüzey tiplerine göre sınıflandırılması, yanlış kullanımlarda meydana gelebilecek zararları önleyici eğitimler
  • Elektronik güvenlik sistemleri, ekipman, teçhizat, araç-gereç ve makinelerin tanıtılmasını sağlayıcı eğitimler,
  • Pratik ve teorik temizliğin tüm yönleri,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • İletişim, Müşteri Memnuniyeti gibi başlıklarda rutin eğitimler konusunda uzman profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.

 

Tüm periyodik denetlemelerde personelin eğitimleri üzerindenden değerlendirmeler yapılmaktadır.