İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARIMIZHer zaman her şeyin önceliğini insana ve insani değerlere tanıyan MASTER SERVİS olarak, her konuda İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarıyla hareket etmekteyiz.

Konusunda uzman İş Güvenliği Uzman kadromuz ile sürekli eğitimlerimizle, hem projelerimizi hem de tüm çalışanlarımızı sürekli olarak güncel tutmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. Ve 17. Maddelerinin gerektirdiği üzere her işveren; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla ve İSG Profesyonelleri de bu eğitimleri vermekle yükümlüdür.

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayan işveren için çalışan başına 1.897 TL idari para cezası uygulanır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meyana gelmektedir. Çalışanların firmalarının çalışma şartlarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini alması iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli çalışma ortamı sağlar.

Entegre OSGB; İSG Profesyonelleri ile tüm sektörlere özel eğitimler hizmet süresince verilmektedir.

Eğitim sonunda çalışanlara Master Servis tarafından eğitim katılım belgeleri verilmektedir.

Entegre OSGB İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri ve İşyeri Hekimi Hizmetleri Kapsamında verilen eğitimler 30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve 07.04.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı, projelerimizde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.