MASTER SERVİS AKADEMİ AÇILIYOR

MASTER SERVİS AKADEMİ AÇILIYOR

MASTER SERVİS ailesinde yer alan tüm bireylerin hangi kademede olurlarsa olsunlar, branş ve görev biçimleri esas alınarak kişisel gelişim, mesleki gelişim ve teknik eğitim programlarına sürekli ve periyodik olarak tam ve eksiksiz katılmaları sağlanmakta olup, eğitim katılım ve performansları, yine her kademedeki çalışanlarımızın rutin olarak yapılan performans değerlendirmelerinde etkin rol oynamaktadır. Sürekli Gelişimi esas alan eğitim yaklaşımımızla, hem çözüm ortaklarımıza hem de sektörümüze katma değer sağlayacak olan eğitim içeriklerimizle MASTER SERVİS olarak fark yaratmaya devam ediyoruz. MASTER SERVİS AKADEMİ çok yakında hayata geçiyor.