TEKNİK ALTYAPI İŞLETİMİ

TEKNİK ALTYAPI İŞLETİMİ

Konusunda uzman mühendislerimiz ve yönetim ekibimiz, 7/24 acil hizmet sağlamak üzere planlanmıştır.

Güç jenaratörlerinden, hidrofor testlerine, atık yönetiminden acil durum eylem plan ve yönetimine kadar tüm tesis/proje rutin olarak kontrol ve gözlem altında tutulmaktadır. Ayrıca, kişiye özel olarak,  özel teknik servis hizmetini de sağlamaktayız.

14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderleriin Paylaştırılmasına Yönelik Yönetmelik” ve tesis/projenizin yönetim planı doğrultusunda; sıcak/soğuk su ve doğalgaz kalorimetrelerinin okunarak dairelere paylaşımı ve faturalandırılması da tarafımızca yapılmaktadır.

Tesis, cihaz, makine, ekipman ve alanların kullanıldıkları zaman dilimi içinde işletilmesi ve fonksiyonlarının kendilerinden beklenen şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması.

 • Teknik Alt Yapı İşletimi / Tesis, cihaz, makine, ekipman ve alanların efektif biçimde yönetilmesi
 • Mevzuata göre yaptırılması zorunlu test ve muayenelerin takibi, işletme sorumluluklarının üstlenilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi
 • Arıza kayıtları ile veriler doğrultusunda önleyici bakım ve/veya yatırımların programlanması
 • Tesis ve cihazların teknik açıdan performans ve durumlarının değerlendirilmesi için periyodik denetlemelerin yapılması
 • Tesis, cihaz, makine, ekipman, sistemler ve teknik hacimlerin devir teslim alım sürecinin yönetilmesi, eksiklerin tespit  edilmesi
 • Teknik hizmetler kalitesinin arttırılması için personellere mesleki eğitimlerin verilmesi
  1. Otomasyon Sitemi Yönetimi
  2. Acil Durum Planı Yönetimi
  3. Alarm İzleme Sistemi Yönetimi
  4. Genel Bakım Yönetimi / Tesis ve alt yapı sistemlerinin faal ve çalışır halde tutulması, periyodik bakım/ onarım, acil bakım / onarım ve arıza giderme hizmetlerinin yapılması / yaptırılması ile bakım/ onarım uygulamalarının yönetim ve denetim hizmetleri
  5. Tesis, cihaz, makine, ekipman ve sistemler için planlı bakım programlarının oluşturulması
  6. Tesis, cihaz, makine, ekipman, sistemler ve teknik hacimlerin ekonomik ömürleri süresince verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaya yönelik günlük-haftalık-aylık ve yıllık periyotlarda koruyucu – önleyici bakım hizmetlerinin organizasyonu
  7. Özel uzmanlık ve yetki belgesi gerektiren bakımların ve arıza onarımlarının koordinasyonu ve takibi – arıza onarımının sağlanması
  8. Büyük ölçekli onarımlar ve yenilemeler
  9. Spor / Sosyal Tesislerin Teknik İşletmesi
  10. Daireye özel teknik servis hizmetlerin sağlanması