İK UYGULAMALARIMIZ

İK UYGULAMALARIMIZ

Kariyer

MASTER SERVIS Ailemizde, her şeyden önce “insanı ve insani değerleri” her zaman öncelikli tutarak, yaptığı işe hayat katan bireylerin hem kendisine, hem de ailemize katkıda bulunmasını sağlayarak, sürekli gelişen, nitelikli, güler yüzlü ve her projeye özel hizmet anlayışımızın, tüm çalışanlarca benimsendiği kurum kültürümüzü devam ettirmektir.

İşe Alım Uygulamalarımız

İşe alım uygulamalarımız yetkinlik modelimizde yer alan özelliklere göre yapılmaktadır. Adaylarımızın pozisyonlara uygunluğu yaptığımız mülakatlar ve test vb. uygulamalarla değerlendirilmekte, en uygun pozisyona, en doğru adayı yerleştirme prensibiyle uygulanmaktadır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Master Servis olarak, Performans değerlendirme sistemimiz, her projemizde ayrı ayrı olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Master Sevis Merkez Ofis Çalışanları yılda 1 kez uygulanan ve yıl içinde de gelişimi izlenen hedef ve yetkinlik odaklı bir sistem üzerinden değerlendirilmektedir.

Master Servis olarak her bir projemizde yer alan her bir personelimizin aylık – 3 aylık – 6 aylık ve yıllık periyodlarda gelişimini takip ederek, ölçümleme gerçekleştirmektedir.

Belirlenen periyodlardaki başarı oranına göre, terfi ve/veya atama süreçleri devreye alınmaktadır.

Tüm periyodlarda, her bir personelimizin MASTER SERVİS ailemize bireysel katkılarını görmelerini sağlamak, çalışanlarımıza verilen hedeflerin şirketimiz hedefleriyle örtüşmesi, hedeflerimizin gerçekçi olması ve karşılıklı güvene dayanması

sistemimizin esasını oluşturmaktadır.

KARİYER YÖNETİMİ

Master Servis Merkez Ofis ve tüm projelerimizde çalışan aile bireylerimizin kariyer planı ve kişisel hedefleri; performans değerlendirme sistemi, ilgili pozisyon için yapılandırılan kariyer planı ve eğitim gelişim süreçleri ile desteklenerek belirlenmektedir. Yılda 1 kez yapılan performans değerlendirme sürecinde, çalışanların potansiyeline ilişkin değerlendirmeler de göz önünde bulundurulmaktadır.

EĞİTİM & GELİŞİM

Master Servis olarak, değerlerimizin en başında insan ve insani değerler gelmektedir. Buradan hareketle, aile bireylerimize sürekli gelişim programlarını sürekli uygulayarak, yüksek performansı destekleyecek çalışan gelişimini esas alan bir eğitim ve gelişim sistemini esas almaktayız.

Proaktif ve merkezi bir yapı altında toplanmış, ihtiyaca yönelik hazırlanmış Teknik, bireysel gelişim ve hizmet eğitimlerimiz , Master Servis Hizmet Yönetimi stratejisi ile bağ kurmuş bilgiler içeren, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik eğitim programları ile yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen eğitimlerden oluşur.

Böylece Master Servis’in tüm kademelerinde yer alan çalışanları, Master Servis hizmet kültürünün gelişimine destek veren eğitimi, çalışma yaşamının bir parçası haline getirir.

KARİYER FIRSATLARI

Başvurularınızı web sitemiz iş başvuru bölümündeki CV gönderimi alanından gerçekleştirebilir ayrıca kariyer@masterservis.com.tr adresine mail olarak iletebilirsiniz.